ปิ่นโตถวายพระ

การถวายภัตตาหาร หมายถึง การนำอาหารมาถวายพระสงฆ์ เพื่อให้ท่านได้ฉัน มี 2 เวลา คือ ภัตตาหารเช้า ภัตตาหารเพล การถวายภัตตาหารมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. สืบทอดประเพณี ช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
2. สร้างความเป็นสิริมงคลให้ตัวเอง
3. มีโอกาสฟังพระธรรมเทศนา จากพระสงฆ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

ปิ่นโตอาหารถวายพระ บรรจุในถุงผ้าสีทอง มีรายการดังนี้

  1. กับข้าว 3 รายการ
  2. ขนมหวาน หรือ ผลไม้
  3. ข้าวสวยหอมมะลิ

ราคาชุดละ 400บาท

เงื่อนไขการสั่ง

  • สั่งขั้นต่ำ 5 ชุด เริ่มจัดส่ง 7.00น. เป็นต้นไป
  • บริการจัดส่งฟรี ในเขตเทศบาลนครอุบลและเทศบาลวารินชำราบ